Tarieven

Tarieven 
Bowentherapie50,-
Lymfedrainage (MLD)50,-
Combi Bowen/MLD50,-
Reiskosten20 km vanaf Zwaagdijk-West 1685PB geen reiskosten.
Daarna 0.20 cent per km
cat_collectief_schild_2020_internet
gat_schild_2020_internet

Algemene Voorwaarden van Sandra de Wildt Bowentherapie

1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle afspraken tussen Sandra de Wildt Bowentherapie en haar klanten

2 Ik stel geen diagnoses, behandelingen zijn geen vervanging voor een dierenarts

3 Van te voren melden als er op stal een besmettelijke ziekte aanwezig is zodat ik maatregelen kan treffen ivm besmettelijkheid en voorkomen verspreiding

4  Alle diensten van Sandra de Wildt Bowentherapie geschieden op basis van het eigen risico van de klant. Sandra de Wildt Bowentherapie is voor geen enkele vorm van schade aansprakelijk tijdens behandeling en gevolgen voor het paard na de behandeling.

5 Sandra de Wildt Bowentherapie kan geen resultaten garanderen, wel inspanning voor een zo goed mogelijk resultaat en advies

6 Betaling bij voorkeur contant  of overmaken binnen 14 dagen op bovenstaand rekeningnummer

7 Tarieven kunnen ten alle tijden worden aangepast.

8 Door het afnemen van een behandeling gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden

Privacyverklaring

Sandra de Wildt Bowentherapie Sandra de Wildt Bowentherapie, gevestigd aan zwaagdijk 333

1685PB Zwaagdijk-West, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.sandradewildtbowentherapie.nl zwaagdijk 333

1685PB Zwaagdijk-West 0229544096

Persoonsgegevens die ik verwerk

Sandra de Wildt Bowentherapie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via sandrabowen30@gmail.com, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Sandra de Wildt Bowentherapie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Sandra de Wildt Bowentherapie verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Sandra de Wildt Bowentherapie neemt  niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sandra de Wildt Bowentherapie) tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Sandra de Wildt Bowentherapie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens                  > 7 jaar, of zolang je gebruik maak van mijn diensten

Personalia                                > 7 jaar, of zolang je gebruik maakt van mijn diensten

Adres                                         > 7 jaar, of zolang je gebruik maakt van mijn diensten

Afspraken in mijn agenda    > 7 jaar , Voor de belasting

Delen van persoonsgegevens met derden

Sandra de Wildt Bowentherapie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Sandra de Wildt Bowentherapie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sandra de Wildt Bowentherapie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar sandrabowen30@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Sandra de Wildt Bowentherapie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Sandra de Wildt Bowentherapie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via sandrabowen30@gmail.com

Wat is je vraag?